Namgay Tshering

Awards

Best Film (2007)
49th Day
Best Flim (2009)
49th Day 2

Namgay Tshering

Producer