Yeshey Choden

Awards

Best Newcomer Female (2012)
Sem Hingi Sangtam