Yeshi Tshering

Awards

Best Film (2008)
Singye Galeem

Yeshi Tshering

Producer